HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7, KHÓA XII

Ngày 14 tháng 7 năm 2018, tại Gia Lộc, Hải Dương, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới cán bộ,  công nhân viên của Viện.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các cán bộ của Viện đã được đồng chí Lê Văn Bằng, Phó bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Hải Dương giới thiệu toàn văn của nghị quyết Trung ương 7 khóa XII và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp“; Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

ổng kết Hội nghị Ông Nguyễn Trọng Khanh, Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới đồng chí Lê Văn Bằng đã nhiệt tình truyền đạt những thông tin của Nghị quyết cho cán bộ của Viện.

Đồng thời, đồng chí Viện trưởng yêu cầu các cán bộ tham gia lớp học tiếp tục nghiên cứu  và đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

TS. Nguyễn Trọng Khanh – Viện trưởng, phát biểu tại hội nghị

Bài và ảnh: Dương Văn Quý