HỘI NGHỊ THAM QUAN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHCN VỤ MÙA NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH VỤ ĐÔNG XUÂN 2018-2019 TẠI VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CÂY THỰC PHẨM

Ngày 15-16/10/2018, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tổ chức Hội nghị tham quan đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ KHCN vụ mùa năm 2018 và triển khai kế hoạch vụ đông xuân 2018-2019. Tham dự hội nghị có Ban Giám đốc Viện, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện và các cán bộ tham gia thực hiện đề tài, dự án.

Sau khi thăm các thí nghiệm triển khai trên đồng ruộng, các đại biểu thảo luận tại Hội trường, đa số các đại biểu đều có chung nhận xét: Vụ mùa năm 2018, thời tiết tương đối thuận lợi, áp lực sâu bệnh không cao, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt.

TS. Nguyễn Trọng Khanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TS. Nguyễn Trọng Khanh, Viện trưởng đánh giá cao công tác thực hiện các nhiệm vụ KHCN của đơn vị: Các thí nghiệm được bố trí đầy đủ, khoa học; Công tác lưu giữ nguồn gen cây trồng; Vệ sinh đồng ruộng, cắm bảng biểu thí nghiệm được thực hiện nghiêm túc; Mô hình canh tác lúa tiên tiến; Mô hình trình diễn các giống lúa triển vọng (BC15, BT7 cải tiến; HD11; Gia Lộc 37; Gia Lộc 555; Gia Lộc 516; N26, N27; HYT222…) thực hiện tương đối tốt.

Trong thời gian tới, Viện đề nghị các đơn vị, chủ nhiệm đề tài, dự án khẩn trương thu thập, xử lý số liệu, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và thanh quyết toán tài chính năm 2018. Đồng thời, cần có kế hoạch triển khai sớm đối với các nhiệm vụ cho cây màu trong vụ đông 2018 và vụ lúa đông xuân 2018-2019.

Một số hình ảnh:

Hội nghị thăm các thí nghiệm tại Gia Lộc, Hải Dương

Hội nghị thăm các thí nghiệm triển khai tại Thanh Trì, Hà Nội

Bài và ảnh: Trương Thị Khánh