HỘI NGHỊ THĂM QUAN ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH SẢN XUẤT GIỐNG LÚA NGẮN NGÀY, NĂNG SUẤT CAO N25 TẠI XÃ DÂN CHỦ, HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƯƠNG

Sáng ngày 24 tháng 5 năm 2018, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tổ chức Hội nghị tham quan đánh giá kết quả xây dựng mô hình sản xuất giống lúa mới N25 ngắn ngày phục vụ luân canh tăng vụ tại xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Giống lúa N25 có thời gian sinh trưởng ngắn 90-95 ngày (vụ mùa), 115-120 ngày (vụ xuân). Cây sinh trưởng phát triển tốt. Tỷ lệ gạo xát cao (70%), gạo trong, cơm mềm đậm, hàm lượng Amylose 17%. Giống chống chịu sâu bệnh khá. Năng suất trung bình đạt 58-65 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 70-75 tạ/ha.

Mô hình sản xuất giống lúa N25  tại xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Ông Nguyễn Tiến Bình – Giám đốc HTXDVNN xã Dân Chủ phát biểu: Thời tiết vụ xuân 2018 thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng phát triển, tuy nhiên giai đoạn lúa đẻ nhánh rộ xuất hiện bệnh đạo ôn gây hại nặng trên một số giống lúa tại địa phương, nhưng giống lúa N25 vẫn sinh trưởng phát triển tốt, thân lá màu xanh nhạt, không thấy bệnh đạo ôn xuất hiện và gây hại. Năng suất dự kiến đạt khoảng 68,5-70,0 tạ/ha. Lãi thuần đạt 25 triệu đồng/ha, hiệu quả kinh tế tăng so với giống KD18 là 149%. Đề nghị Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tạo điều kiện giúp địa phương mở rộng diện tích gieo cấy giống lúa N25 trong thời gian tới.

Mô hình sản xuất giống lúa N25  tại xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Vóc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương nhận xét: N25 là giống lúa ngắn ngày, năng suất cao ổn định, sạch sâu bệnh, phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương, đặc biệt cơ cấu 3-4 vụ/năm (2 vụ lúa, 1-2 vụ màu). Đề nghị Ban Giám đốc HTXVDNN phối hợp với Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tiếp tục theo dõi chỉ đạo mô hình đến khi thu hoạch; Trong thời gian tới, địa phương cần xây dựng phương án triển khai đồng bộ kỹ thuật, gieo mạ khay, cấy máy tập trung nhằm phát huy tối đa tiềm năng năng suất của giống

Ông Nguyễn Văn Vóc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bài và ảnh: Trương Thị Khánh