HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014

Ngày 21 tháng 01 năm 2014, Tại  Hải  Dương Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và kế hoạch công tác năm 2014. Gần 100 đại biểu đại diện cho Ban Giám đốc, các ban ngành, đoàn thể và các đơn vị trực thuộc Viện về tham dự hội nghị.

Thay mặt Ban Giám đốc Viện, PGS.TS. Viện trưởng Nguyễn Trí Hoàn đã trình bày báo cáo kết quả  các mặt công tác của Viện trong năm 2013 và Kế hoạch hành động năm 2014. Báo cáo đã nêu bật những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại cần khắc phục.

Năm 2013, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế đất nước, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm vẫn tăng cường được tiềm lực khoa học công nghệ, ổn định nghiên cứu và sản xuất, cải thiện đời sống cán bộ CNVC, giữ vững an ninh trật tự, an toàn lao động và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trong năm 2013, Viện có 03 giống lúa được công nhận chính thức, 03 giống cây trồng được công nhận cho sản xuất thử và nhiều  giống cây trồng triển vọng khác, một số đã qua báo cáo công nhận sản xuất thử ở cấp cơ sở, 04 giống lúa (GL105, LTH1.34, LTH31, LCH37) đã được chuyển nhượng bản quyền sản xuất kinh doanh cho các đ���i tác trong nước. Đã tư vấn, xây dựng nhãn hiệu tập thể (NHTT) và Nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) cho một số nông sản đặc sản của các tỉnh Hòa Bình và Quảng Ninh, thiết lập mối quan hệ hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài nước….

Phát biểu tham luận tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí với bản báo cáo tổng kết của Viện trưởng. Bên cạnh dó, các đại biểu cũng tham gia bổ sung một số nội dung cho bản Báo cáo tổng kết và Kế hoạch hành động năm 2014: Báo cáo tổng kết nên đề cập sâu hơn về những khó khăn tồn tại, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục. Đặc biệt, Viện nên xây dựng cơ chế phù hợp cho việc tìm kiếm, khai thác các đề tài/dự án, cho công tác chuyển giao TBKT vào sản xuất, Viết tin bài cho trang Web của Viện, phát huy hết tiềm lực trong đội ngũ cán bộ KHCN, nhằm phổ biến nhanh, rộng và bền vững các TBKT của Viện phục vụ sản xuất, từ đó tạo nguồn thu cho Viện cũng như cải thiện đời sống cán bộ CNVC của cơ quan.

Hội nghị cũng được nghe báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2012-2013 và tổ chức bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới (2014-2015) gồm 7 thành viên; Thông qua 04 quy chế của cơ quan (Quy chế quản lý Khoa học và công nghệ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy chế làm việc của cơ quan) với 100%  đại biểu nhất trí thông qua.

Hội nghị cũng đã tổ chức trao phần thưởng thi đua cho các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2012.

Hội nghị kết thúc tốt đẹp trong không khí vui tươi, rộn ràng của ngày đầu năm mới và chuẩn bị đón xuân Giáp Ngọ.