HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2014 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2015

Ngày 06/02/2015 Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch công tác năm 2015. Đến dự Hội nghị có Bà Nguyễn Phương Lan – Phó trưởng Phòng Thi đua khen thưởng, Bộ Nông nghiệp và PTNT; Ông Nguyễn Hồng Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS); Các Ông/bà Trưởng phó Ban, Ngành VAAS; Ban Giám đốc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm; Lãnh đạo các đơn vị và hơn 100 cán bộ công chức viên chức tiêu biểu của Viện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS. Nguyễn Trí Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch công tác năm 2015. Theo đó, năm 2014 là một năm Viện gặp không ít khó khăn như số lượng nhiệm vụ KHCN và lượng kinh phí nhà nước cấp cho hoạt động sự nghiệp đều giảm, trong quá trình chuyển đổi sang cơ chế tự chủ theo Nghị định 115 của Chính phủ. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp-PTNT, Viện CLT-CTP đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đa số các nhiệm vụ, đề tài, dự án khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ đã được đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu theo đúng tiến độ và đạt kết quả tốt; công tác nghiên cứu khoa học, quản lý khoa học, quyết toán tài chính, thông tin tuyên truyền và Hợp tác quốc tế đã có nhiều cải tiến theo chiều hướng tích cực; công tác quản lý nội bộ đã đi vào nền nếp, đội ngũ cán bộ, viên chức của Viện tiếp tục được củng cố, kiện toàn phát huy tinh thần đoàn kết và phối hợp  trong triển khai công việc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục và đồng thời đưa ra những phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2015

Hội nghị cũng đã được nghe nhiều ý kiến góp ý của các đại biểu đại diện từ các đơn vị trực thuộc Viện để hoàn thiện bản báo cáo và đặc biệt có nhiều ý kiến, ý tưởng giúp lãnh đạo Viện đề ra những cơ chế chính sách khuyến khích cán bộ tích cực nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đẩy nhanh việc phổ biến, mở rộng diện tích, thương mại các giống cây trồng của Viện ngoài sản xuất, góp phần tăng nguồn thu cho Viện trong quá trình chuyển sang cơ chế tự chủ theo Nghị định 115.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả viện Cây lương thực và CTP đã đạt được. Đồng thời, đồng chí cũng chia sẻ những khó khăn mà đội ngũ lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên chức đã và đang phải vượt qua. Trong năm 2015, Viện cần tiếp tục phát huy những thế mạnh, phối hợp chặc chẽ giữa các đơn vị nghiên cứu thuộc Viện với các địa phương nhằm đẩy nhanh công tác chuyển giao TBKT của Viện vào sản xuất.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Nông nghiệp-PTNT, Bà Nguyễn Phương Lan công bố Quyết định và trao các danh hiệu cao quý cho Tập thể và các cá nhân của Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm có thành tích xuất sắc trong lao động. 

Bài và ảnh: Trương Thị Khánh