HỘI THẢO CHIA SẺ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, THÔNG TIN VỀ XU HƯỚNG NGHIÊN CỨU LÚA TRÊN THẾ GIỚI, NHỮNG TIẾN BỘ TRONG ĐÁNH GIÁ KIỂU GEN VÀ ỨNG DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ TRONG CHỌN TẠO GIỐNG LÚA

Trong khuôn khổ đề tài: “Nghiên cứu cải tiến giống lúa chất lượng BC15, BT7 cho các tỉnh phía Bắc” thuộc chương trình Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp giai đoạn 2015-2019, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm mời TS. MallikariJuna Swamy, chuyên gia nghiên cứu lúa, Viện Nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI), sang thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống lúa từ ngày 26 đến 29 tháng 9 năm 2017. Trong chương trình làm việc của TS. MallikariJuna Swamy tại Việt Nam, Viện đã tổ chức buổi hội thảo, chia sẻ kết quả nghiên cứu, thông tin về xu hướng nghiên cứu lúa trên thế giới, những tiến bộ trong đánh giá kiểu gen và ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa kháng sâu bệnh, điều kiện bất thuận như khô hạn, ngập úng, mặn,…

TS. MallikariJuna Swamy báo cáo tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, TS. Dương Xuân Tú – Phó Viện trưởng Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm đánh giá cao những thông tin, kết quả mà TS. MallikariJuna Swamy đã trình bày tại Hội nghị. TS. Dương Xuân Tú gửi lời cảm ơn và mong sẽ tiếp tục nhận được sự cộng tác, tư vấn về mặt chuyên môn của TS. MallikariJuna Swamy trong thời gian tời nhằm tăng cường năng lực, kỹ năng nghiên cứu cho các cán bộ của Viện, đáp ứng với xu hướng nghiên cứu phát triển trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Hường