HỘI THẢO HỌC TẬP, TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIỮA CÁN BỘ VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CTP VỚI VIỆN NGHIÊN CỨU LÚA QUỐC TẾ (IRRI)

Trong khuôn khổ đề tài: “Nghiên cứu chọn tạo giống lúa có giá trị hàng hóa cao cho các vùng trồng lúa chính trong toàn quốc”, thực hiện giai đoạn 2016-2019, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu do các chuyên gia của Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế thực hiện từ ngày 28/3-30/3/2018 tại Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.    

TS. Nguyễn Trọng Khanh – Viện trưởng Viện Cây LT&CTP phát biểu tại Hội thảo

TS. Partha S.Biswas và TS. Damien Platten đã giới thiệu các lĩnh vực nghiên cứu: Cải tiến các giống lúa;Sử dụng Marker phân tử trong chọn tạo giống lúa theo mục tiêu chống chịu mặn, hạn, úng; Chọn tạo giống thơm chất lượng và lúa kháng sâu bệnh… Kinh nghiệm chọn giống lúa bố mẹ trong lai hữu tính, phương pháp chọn dòng và lập bản đồ QTL…

TS. Damien Platten – Chuyên gia IRRI trao đổi tại Hội thảo

Các đại biểu đã đi thăm các phòng thí nghiệm công nghệ sinh học, khu thí nghiệm đánh giá rầy nâu, đạo ôn của Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Hội thảo là dịp để các nhà khoa học trao đổi các kiến thức chuyên sâu cũng như phương pháp nghiên cứu tiên tiến trong chọn tạo giống cây trồng mới.

Các đại biểu thăm khu thí nghiệm đánh giá rầy nâu, đạo ôn

Thay mặt Ban Tổ chức, TS. Phan Thị Thanh – Phó trưởng Phòng Khoa học và HTQT, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm trân trọng cảm ơn TS. Partha S.Biswas và TS. Damien Platten, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Ban giám đốc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm đã tạo điều kiện, tổ chức thành công Hội thảo.

Bài và ảnh: Dương Văn Quý