HỘI THẢO KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐỒNG RUỘNG VỤ XUÂN NĂM 2018

Ngày 18/5/2018 Viện cây lương thực và Cây thực phẩm tổ chức kiểm tra đánh giá đồng ruộng cơ sở Thanh Trì – Hà Nội. Đại diện đoàn kiểm tra có TS.Dương Xuân Tú – phó Viện trưởng, TS.Hoàng Bá Tiến – Trưởng phòng KH & HTQT cùng các thủ trưởng đơn vị trung tâm NC & PT Lúa lai, trung tâm NC & PT Đậu đỗ, trung tâm NC & PT Cây có củ và trưởng, phó các đơn vị phòng ban trung tâm.

Khu thí nghiệm Cây thức ăn chăn nuôi

Đoàn đã đi kiểm tra khu thí nghiệm duy trì 55 giống sắn của Trung tâm NC & PT Cây có củ, Các công thức thí nghiệm của bộ môn cây thức ăn chăn nuôi,  khu thí nghiệm đánh giá khả năng chịu hạn, khu thí nghiệm duy trì nguồn gene đậu tương, lạc và thí nghiệm so sánh lạc của trung tâm NC & PT Đậu đỗ.  Tại trung tâm NC & PT lúa lai, đoàn cũng đã đi thăm khu thí nghiệm đánh giá duy trì dòng bố mẹ, khu thí nghiệm so sánh dòng lúa lai triển vọng và khu sản suất hạt lai F1 các giống lúa HYT122, HYT124….

Khu thí nghiệm cây đậu tương

Sau  kiểm tra đánh giá đồng ruộng đoàn về phòng hội thảo trung tâm NC & PT Lúa lai. Tổng kết buổi làm việc TS. Dương Xuân Tú đánh giá caocác trung tâm NC & PT Lúa lai, Đậu đỗ, Cây có củ và Bộ môn cây thức ăn chăn nuôi đã hoàn thành đầy đủ các nội dung thí nghiệm của đề tài và nhiệm vụ thường xuyên. Quy mô thí nghiệm và chất lượng đạt yêu cầu. Định hướng cho vụ mùa và vụ  đông ông Tú cho rằng các trung tâm cần quan tâm đầu tư vào 1-2 giống  chủ lực làm thế mạnh của trung tâm và tạo điểm nhấn cho Viện.

Khu thí nghiệm lúa lai

MỘT SỐ HÌNH ẢNH:

Khu thí nghiệm cây lạc

Bài và ảnh: Dương Văn  Quý