HỘI THẢO KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VỤ XUÂN 2019 TẠI VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CÂY THỰC PHẨM

Sáng nay,ngày 23/5/2019 Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tổ chức đoàn cán bộ kiểm tra đánh giá các thí nghiệm  vụ xuân 2019 tại Viện. Đoàn gồm: TS. Nguyễn Trọng Khanh – Viện Trưởng; TS. Dương Xuân Tú – Phó viện trưởng; TS. Nguyễn Văn Thắng – Phó viện trưởng; TS. Hoàng Bá Tiến – Trưởng phòng KH & HTQT; ThS. Nguyễn Thị Hồng Gấm – Trưởng phòng TC –KT; cùng trưởng, phó các trung tâm, bộ môn và cán bộ nghiên cứu khoa học của Viện.

Đoàn kiểm tra đã đi thăm Mô hình trình diễn các dòng lúa mới của bộ môn canh tác; Vườn dòng, thí nghiệm so sánh , nhân dòng của bộ môn Công nghệ sinh học và Trung tâm nghiên cứu và Phát triển lúa thuần;  thăm mô hình nhân lớn áp dụng cơ giưới hóa của Trung tâm thực nghiệm Cây lương thực và Cây thực phẩm;  Thăm tập đoàn khoai lang, khoai sọ của Trung tâm cây có củ; thăm các thí nghiệm dưa trồng trong nhà lưới công nghệ cao của bộ môn cây thực phẩm.

Đoàn đại biểu thăm quan một số mô hình triển khai tại Gia Lộc, Hải Dương

Qua kiểm tra đánh giá thực địa và sổ theo dõi thí nghiệm, đoàn kiểm tra làm việc tại phòng hội thảo. Tại buổi hội thảo các ý kiến đều cho rằng điều kiện thời tiết vụ xuân 2019 có nhiều diễn biến phức tạp. Ảnh hưởng đến công tác cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và triển khai thời vụ cây rau mầu, cây khoai.

TS. Nguyễn Trọng Khanh phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Kết thúc buổi làm việc, Viện trưởng đánh giá rất cao tinh thần học hỏi, sáng tạo và sự nỗ lực của anh em cán bộ nghiên cứu. Các bộ môn, trung tâm nghiên cứu cần tập trung khai thác nguồn gene kháng, năng suất và chất lượng.  Các dòng giống triển vọng như BC15 cải tiến, BT7 cải tiến, HD11, GL516, GL555, GL37… cần chuẩn bị lượng hạt giống tốt xây dựng mô hình trong vụ mùa 2019. Qua đây, Viện trưởng cũng nhắc nhở các đơn vị nghiên cứu cần bám sát đồng ruộng, theo dõi sâu bệnh hại  và thu thập số liệu năng suất, chất lượng. Đẩy nhanh tiến độ các thủ tục chứng từ khoa học, thanh quyết toán của các nhiệm vụ.

Bài viết: Dương Văn Quý