LÚA THƠM HDT8

Vụ xuân 2015, Trung tâm KN-KN Bắc Ninh tiếp tục xây dựng mô hình SX thử giống lúa HDT8 tại các huyện Yên Phong (5 ha), Tiên Du (7 ha) và Lương Tài (8 ha).

Đây là giống lúa thơm, chất lượng cao, được Viện Cây lương thực và cây thực phẩm chọn tạo bằng phương pháp lai hữu tính, nuôi cấy bao phấn, chọn kiểu gen thơm bằng chỉ thị phân tử ADN. HDT8 đã được Cục Trồng trọt công nhận SX thử từ năm 2012.

HDT8 là giống lúa cảm ôn, có thể gieo cấy được 2 vụ/năm. Thời gian sinh trưởng vụ mùa 105-110 ngày; vụ xuân 140 – 145 ngày. Chiều cao cây 110 cm; hạt dài, mầu nâu sẫm; khối lượng 1.000 hạt là 23 gr. Cứng cây trung bình, chịu rét tốt, nhiễm nhẹ bệnh bạc lá, đạo ôn và rầy nâu.

Giống đạt năng suất 55-60 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 70 tạ/ha. Phẩm chất gạo ngon, cơm mềm, đậm, không dính, có mùi thơm.

Các hộ nông dân tham gia mô hình được hỗ trợ 80% giá giống, 1 gói phân bón Luvina/1 gói thóc giống, kinh phí tập huấn (2 triệu đồng/lớp) và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật. Kinh phí hỗ trợ cho 1 ha lúa HDT8 là: Thóc giống 55 kg x 32.000 đ/kg x 80% = 1.408.000 đ; phân bón Luvina 55 gói x 15.000đ/gói = 825.000 đ. Tổng hỗ trợ = 2.233.000 đ.

Ngoài ra các hộ nông dân phải nộp 20% giá thóc giống cho 1 ha là: 55 kg x 32.000 đ/kg x 20% = 352.000 đ.

HDT8 được cấy thử nghiệm tại Bắc Ninh từ vụ mùa năm 2014 là 10 ha. Kết quả thu hoạch cho năng suất 240 – 250kg/sào (cao hơn Bắc thơm số 7 đối chứng từ 10 – 20%), một số tính năng của giống phát huy khá tốt trên đồng đất Bắc Ninh.

Sản phẩm gạo đã được đưa vào một số bếp ăn trường học và được chấp nhận. Đây là giống lúa được người dân tham gia mô hình đánh giá rất cao cả về năng suất, chất lượng và tính chống chịu. Nhiều hộ gia đình có nhu cầu cấy toàn bộ diện tích (trừ ruộng trũng) bằng giống lúa này. Đây là thành công bước đầu của 1 giống lúa có tiềm năng thay thế các giống chất lượng cũ đang cấy tại địa phương. Trong điều kiện thời tiết vụ xuân 2015, toàn bộ diện tích HDT8 đều sinh trưởng tốt, đẻ nhánh khỏe, tập trung, chưa có ruộng nào bị đạo ôn lá và đang ở giai đoạn làm đòng.

Nguồn: nongnghiep.vn