Quyết định số 54/ QĐ-VCLT-VP về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Miền, Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm Cây lương thực và Cây thực phẩm đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng bộ môn Cây thực phẩm và Nông nghiệp công nghệ cao, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, kể từ ngày 01/03/2023

Chi tiết tại quyết định đính kèm