Quyết định số 55/ QĐ-VCLT-VP về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Đình Thiều, Phó trưởng Bộ môn Cây thực phẩm và Nông nghiệp công nghệ cao đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm, Phụ trách Trung tâm Thực nghiệm Cây lương thực và Cây thực phẩm, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, kể từ ngày 01/03/2023

Chi tiết tại quyết định đính kèm