Quyết định số 68/QĐ-VCLT-VP ngày 19/3/2024 về việc điều động, bổ nhiệm cho bà Phan Thị Thanh giữ chức vụ Trưởng bộ môn công nghệ sinh học, sinh lý sinh hoá và công nghệ sau thu hoạch kể từ ngày 1/4/2024 cụ thể tại quyết định đính kèm.

Chi tiết quyết định tại file đính kèm