Quyết định số 702/QĐ-KHNN-TCHC ngày 29/8/2022 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Dương Xuân Tú giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, kể từ ngày 1/9/2022

Chi tiết tại quyết định đính kèm.