TÁI CẤU TRÚC NGÀNH LÚA GẠO THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

(Mard – 26/11/2014): Ngày 26/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI) tổ chức hội thảo ‘Tái cấu trúc ngành lúa gạo Việt Nam theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững phục vụ nông thôn mới’. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh và Tổng giám đốc IRRI chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, chuyên gia của IRRI đã trình bày báo cáo Đánh giá hiện trạng ngành lúa gạo Việt Nam và giải pháp tái cấu trúc ngành lúa gạo. Đây là kết quả của chương trình hỗ trợ kỹ thuật của IRRI dành cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau yêu cầu của Bộ trưởng Cao Đức Phát về hỗ trợ kỹ thuật từ phía IRRI vào tháng 1/2014. Các chương trình nghiên cứu và phát triển hỗ trợ kỹ thuật do IRRI đề xuất sẽ góp phần hiện đại hóa ngành lúa gạo Việt Nam thông qua việc phát triển toàn diện, chất lượng, gia tăng giá trị và phát triển bền vững. 
Báo cáo đặc biệt nêu rõ 6 sáng kiến mà chương trình sẽ tập trung phát triển trong giai đoạn 2015 – 2020, bao gồm: (1) Lai tạo các giống lúa chất lượng cao và sản xuất thương mại các loại gạo đặc sản, đáp ứng được sở thích của người tiêu dùng trong nước và nước ngoài; (2) Xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam; (3) Giảm tổn thất trước và sau thu hoạch trong chuỗi giá trị lúa gạo; (4) Các biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu ở địa phương vì một chuỗi giá trị đàn hồi; (5) Tiếp cận những nông hộ quy mô nhỏ; (6) Các biện pháp chính sách nhằm đẩy mạnh chiến lược phát triển lúa gạo chất lượng, toàn diện và bền vững.
Trọng tâm của chương trình hỗ trợ kỹ thuật của IRRI là phát triển chất lượng gạo bền vững và toàn diện. Phương thức tiếp cận cụm địa lý đối với chuỗi lúa gạo chất lượng sẽ được sử dụng.
Tổng chi phí cho tập hợp các sáng kiến đã được đề xuất trong giai đoạn 2015 – 2020 dự kiến khoảng 30 triệu USD tương đương5 triệu USD mỗi năm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ lựa chọn các thành viên trong ủy ban và sẽ chủ trì theo chỉ đạo của Chính phủ.
Ngày 27/11 sẽ diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ “Host Country Agreement” giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và IRRI.

Nguồn: www.mard.gov.vn