Thông báo Kết quả thi tuyển vòng 1 Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Xem kết quả tại đây