Thông báo lịch nghỉ tết Nguyên đán Tân sửu 2021 từ ngày 10/2/2021 đến ngày 16/2/2021

Văn phòng Viện thông báo về việc nghỉ tết Nguyên đán Tân sửu 2021 và Kế hoạch tổ chức khai xuân Tân sửu cụ thể trong file đính kèm tại đây.