Thông báo nghỉ tết dương lịch năm 2022

Cán bộ công nhân viên của Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm được nghỉ tết dương lịch năm 2022 từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 03/1/2022 cụ thể trong file quyết định đính kèm ( tại đây)