THÔNG BÁO SỐ 2766/TB-BNN-VP NGÀY 11/6/2014, KẾT LUẬN CỦA TT LÊ QUỐC DOANH TẠI HỘI NGHỊ “SƠ KẾT SX VỤ Đ.XUÂN 2013-2014; KẾ HOẠCH VỤ HÈ THU, VỤ MÙA VÀ ĐỊNH HƯỚNG VỤ ĐÔNG 2014 CÁC TỈNH PHÍA BẮC”

Bấm: Vào đây để xem chi tiết.