Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển vòng 1 Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Nông Nghiệp Việt Nam

Chi tiết thông báo tại đây