THÔNG TƯ 04/2015/TT-BKHCN NGÀY 11/3/2015: QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, ĐIỀU CHỈNH VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH VÀ CN CẤP QUỐC GIA SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

Bấm vào đây để xem chi tiết