THÔNG TƯ 06/2015/TT-BNNPTNT, VV SỬA ĐỔI KHOẢN 2 ĐIỀU 18 THÔNG TƯ SỐ 02/2014/TT-BNNPTMT, QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP VÀ THU HỒI GIẤY XÁC NHẬN THỰC VẬT BIỂN ĐỔI GEN LÀM THỰC PHẨM, THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Bấm vào đây để xem chi tiết