THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC, NGÀY 30/12/2015, V/V QUY ĐỊNH KHOÁN CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Bấm vào đây để xem chi tiết