THÔNG TƯ SỐ 28/2016/TT-BNNPTNT, NGÀY 27/7/2016, V/V BAN HÀNH DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH Ở VIỆT NAM

Bấm vào đây để xem chi tiết