THÔNG TƯ SỐ 46/2015/TT-BNNPTNT, NGÀY 15/12/2015, V/V QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN HỢP QUY, CÔNG BỐ HỢP QUY GIỐNG CÂY TRỒNG

Bấm vào đây để xem chi tiết