THỨ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CÂY THỰC PHẨM

Chiều ngày 16/5/2019,  ông Lê Quốc Doanh – Thứ trưởng bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thăm và làm việc với Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Đón tiếp thứ trưởng gồm có: TS. Nguyễn Trọng Khanh – Viện trưởng; TS. Dương Xuân Tú – Phó viện trưởng; TS. Hoàng Bá Tiến – Trưởng phòng khoa học & HTQT; TS. Phạm Thiên Thành – trưởng bộ môn CNSH; TS. Đoàn Xuân Cảnh – trưởng bộ môn cây thực phẩm; ThS. Nguyễn Anh Dũng – Giám đốc trung tâm NC & PT lúa thuần và nhiều cán bộ nghiên cứu của Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.

Tại Hội nghị, TS.Nguyễn Trọng Khanh báo cáo công tác nghiên cứu khoa học vụ xuân 2019 ; kế hoạch nghiên cứu trong vụ mùa và định hướng nghiên cứu cây rau, cây khoai tây, khoai lang cho vụ đông năm 2019. Qua kiểm tra đánh giá một số mô hình, Thứ trưởng đánh giá rất cao kết quả nghiên cứu khoa học của tập thể cán bộ Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Đặc biệt một số giống lúa ngắn ngày chất lượng như Gia Lộc 102, LTh31, .. và những dòng lúa BC15 kháng đạo ôn, BT7 kháng Bạc lá …. Làm tăng năng suất lúa, giảm ô nhiễm môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân.

Một số hình ảnh:

Mô hình lúa BC15-02 cải tiến kháng đạo ôn tại xã Dân Chủ, Tứ Kỳ, Hải Dương

Mô hình lúa Ngắn ngày, chất lượng cao Gia Lộc102 tại xã Dân Chủ, Tứ Kỳ,Hải Dương

Mô hình giống lúa BT7 cải tiến kháng bạc lá  tại xã Quang Hưng, Ninh Giang, Hải Dương

Bài và ảnh: Dương Văn Quý