THỨ TRƯỞNG LÊ QUỐC DOANH LÀM VIỆC VỚI VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CTP VỀ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LÚA

Ngày 30 tháng 7 năm 2013, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đã về thăm và làm việc với viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Cùng đi với thứ trưởng có đại diện Vụ KHCN và Môi trường, đại diện Cục Trồng trọt.

Đón tiếp và làm việc với Thứ trưởng có đại diện Viện Khoa học NN Việt Nam, Ban Giám đốc Viện CLT – CTP, cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Nội dung cuộc toạ đàm, bàn về Công tác nghiên cứu và phát triển giống lúa của Viện. Trong cuộc toạ đàm, Viện trưởng Nguyễn Trí Hoàn đã báo cáo với Thứ trưởng về kết quả đầu tư Nghiên cứu và Phát triển các giống lúa của Viện trong những năm gần đây;  những thuận lợi, khó khăn; định hướng nghiên cứu trong thời gian tới. Các đại biểu đại diện cho Cục trồng trọt, Vụ KHoa học CN và MT,đại diện Viện Khoa học NNVN cũng phát biểu ý kiến đóng góp.

Sau khi nghe báo cáo của Viện cùng ý kiến đóng góp của các đại biểu, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đã nhận xét và cho ý kiến chỉ đạo:

Thứ trưởng đã đánh giá cao thành tựu của Viện về công tác nghiên cứu và phát triển giống lúa trong thời gian vừa qua, với 32 giống lúa được công nhận ( 2007-2013) Viện đã đóng góp quan trọng cho sản xuất lúa của vùng đồng bằng sông Hồng cũng như của cả nước. Tuy nhiên,Thứ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần phải khắc phục: Các giống được công nhận nhiều nhưng phổ sản xuất còn hẹp, sự tồn tại của giống không bền trong sản xuất. Thứ trưởng đề nghị Viện nên tập trung nghiên cứu chọn tạo giống lúa theo mục tiêu có hiệu quả kinh tế cao; các giống lúa năng suất cao- chất lượng; các giống lúa đặc sản mang thương hiệu quốc gia; các giống lúa ngắn ngày phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao hiệu suất sử dụng đất lúa. Bên cạnh đầu tư nhân lực cho công tác nghiên cứu, cần tăng cường đầu tư cho công tác thông tin tuyên truyền, công tác chuyển giao và phát triển giống trong sản xuất. Trước mắt, cần chọn lọc 5 giống lúa tốt nhất trong số những giống đã được công nhận, đầu tư cho công tác chuyển giao để pát triển các giống này.

Phát biểu kết thúc buổi toạ đàm,Viện trưởng Nguyễn Trí Hoàn đã bày tỏ lời cảm ơn đối với những  ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu, đặc biệt  ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng sẽ giúp cho Viện có được những định hướng rõ ràng hơn trong nghiên cứu và phát triển giống lúa trong thời gian tới.

Một số hình anh tiêu biểu

Bài và ảnh

Huỳnh Yên Nghĩa