THỨ TRƯỞNG LÊ QUỐC DOANH VỀ THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CTP

Sáng ngày 06 tháng 10 năm 2018, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh về thăm và làm việc tại Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

TS. Nguyễn Trọng Khanh – Viện trưởng đã giới thiệu mô hình trình diễn các giống lúa mới ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt, kháng sâu bệnh hại. Trong đó, điển hình là một số các dòng lúa Bắc thơm cải tiến, BC15 cải tiến của đề tài “Nghiên cứu cải tiến giống lúa chất lượng BC15, BT7 cho các tỉnh phía Bắc”; các dòng lúa mới triển vọng (GL 555, GL516, GL37) sản phẩm của đề tài “Nghiên cứu chọn tạo giống lúa có giá trị hàng hóa cao cho các vùng trồng lúa chính trong toàn quốc”; các giống lúa ngắn ngày, năng suất chất lượng (N25, N24, N32) sản phẩm của đề tài ” Nghiên cứu chọn tạo giống lúa cực ngắn ngày cho các tỉnh phía Bắc “.

Thứ trưởng đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ KHCN của Viện Cây lương thực và CTP. Ông đề nghị Viện cần tập trung hơn nữa để tiếp tục đánh giá, làm thuần các dòng triển vọng tiến tới công nhận giống và liên kết với các doanh nghiệp để mở rộng ra sản xuất.

Một số hình ảnh:

Mô hình các dòng lúa mới triển vọng (GL 555, GL516, GL37) sản phẩm của đề tài “Nghiên cứu chọn tạo giống lúa có giá trị hàng hóa cao cho các vùng trồng lúa chính trong toàn quốc”

Mô hình các dòng lúa Bắc thơm cải tiến, BC15 cải tiến của đề tài “Nghiên cứu cải tiến giống lúa chất lượng BC15, BT7 cho các tỉnh phía Bắc”

Mô hình các giống lúa ngắn ngày, năng suất chất lượng (N25, N24, N32) sản phẩm của đề tài ” Nghiên cứu chọn tạo giống lúa cực ngắn ngày cho các tỉnh phía Bắc “

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Sen