TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG 2015 CÁC TỈNH, THÀNH KHU VỰC PHÍA BẮC

Sáng 19/8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT) phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức đánh giá kết quả sản xuất vụ Đông 2014 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông 2015 các tỉnh, thành khu vực phía Bắc. Thứ trưởng Bộ NN & PTNT Lê Quốc Doanh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Chúc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ NN & PTNT, Sở NN & PTNT các tỉnh, thành khu vực phía Bắc.

Theo báo cáo của Bộ NN & PTNT, năm 2014, cơ cấu cây trồng vụ Đông có sự chuyển dịch rõ nét theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, sử dụng các loại cây trồng có giá trị và hiệu quả kinh tế cao. Với diện tích gieo trồng đạt 422.000 ha, sản lượng cây trồng toàn vụ ước đạt trên 4,1 triệu tấn, tăng 127.000 tấn so với vụ Đông 2013, tổng giá trị sản xuất cây vụ Đông cả nước ước đạt trên 20.000 tỷ đồng, giá trị thu nhập bình quân đạt khoảng 47 triệu đồng/ha. Trong đó, một số loại cây trồng có giá trị thu nhập cao như: Khoai tây 90 – 100 triệu đồng/ha; rau, đậu 65 – 70 triệu đồng/ha; hoa, cây cảnh 155 – 250 triệu đồng/ha; ớt 350 – 450 triệu đồng/ha…

Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Văn Chúc phát biểu tại hội nghị

Với chủ trương tái cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, Bộ NN & PTNT chỉ đạo phát triển vụ Đông 2015 như một vụ chính, quan trọng và là một mắt xích cốt lõi trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là cây trồng trên đất lúa, góp phần vào sự tăng trưởng của toàn ngành trong thời gian tới. Nhóm cây trồng chủ lực được xác định là: Ngô, đậu tương, khoai lang, khoai tây, các loại rau, đậu, trong đó, cây ngô được xem như cây chủ lực ở nhóm cây vụ Đông ưa ẩm. Phấn đấu tổng diện tích gieo trồng toàn miền Bắc đạt 430.000 – 440.000 ha; tổng giá trị sản xuất từ 23.000 – 25.000 tỷ đồng; giá trị thu nhập bình quân đạt khoảng 55 triệu đồng/ha.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Văn Chúc khẳng định, quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa ở Vĩnh Phúc đang diễn ra rất nhanh đã góp phần đưa cơ cấu kinh tế của tỉnh có sự thay đổi mạnh mẽ theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và giảm tỷ trọng nông nghiệp. Đến nay, Vĩnh Phúc cơ bản đã trở thành tỉnh công nghiệp với tỷ trọng GRDP công nghiệp – xây dựng chiếm 62,1%, dịch vụ 28,5% và nông lâm nghiệp, thủy sản còn 9,4%. Công nghiệp phát triển mạnh, đô thị hóa nhanh, giúp Vĩnh Phúc có điều kiện tập trung đầu tư trở lại cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân thông qua những cơ chế, chính sách hỗ trợ ngày càng đi vào cuộc sống, được người dân đồng tình hưởng ứng. Nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng tăng giá trị gia tăng, hiệu quả và bền vững, tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, trong đó, cùng với giải quyết vấn đề chuyển đổi lao động nông nghiệp, nông thôn sẽ tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Chúc cũng cho rằng, những ý kiến đóng góp, kinh nghiệm của các đại biểu và định hướng của Bộ NN & PTNT trong sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất vụ Đông 2015 nói riêng tại hội nghị sẽ là cơ sở giúp Vĩnh Phúc có thêm những giải pháp mới để sản xuất vụ Đông đạt hiệu quả cao hơn.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng chia sẻ những kinh nghiệm, thành công trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương nhờ ứng dụng cơ giới vào sản xuất; cung cấp nước tưới theo công nghệ tiên tiến; huy động các doanh nghiệp liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho nông dân; công tác quy hoạch xây dựng cánh đồng mẫu, vùng sản xuất hàng hóa tập trung; các mô hình sản xuất nông nghiệp điển hình; cơ chế, chính sách được áp dụng nhằm hỗ trợ nông dân yên tâm sản xuất vụ Đông. Đồng thời, đề nghị Bộ NN & PTNT có các chính sách hỗ trợ nông dân phù hợp, đồng bộ để việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng có thể triển khai trên diện rộng và phát triển bền vững; tổ chức các hội thảo nhằm đưa ra các công thức luân canh cây trồng hiệu quả, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của các địa phương. Sớm có hướng dẫn về quản lý cây trồng để triển khai thống nhất trong toàn quốc. Có cơ chế khuyến khích phát triển các giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao và khả năng thích nghi tốt với biến đổi khí hậu và điều kiện tự nhiên của nhiều vùng, miền; tạo sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ từ khâu sản xuất đến sơ chế, tiêu thụ sản phẩm.

Chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất vụ Đông 2015, Thứ trưởng Bộ NN & PTNT Lê Quốc Doanh đề nghị các địa phương quyết liệt trong công tác chỉ đạo, tập trung rà soát, điều chỉnh lại cơ cấu cây trồng phù hợp với thời tiết; tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp liên kếtsản xuất, tiêu thụ sản phẩm nhằm giảm chi phí, tăng giá trị thu nhập trên cùng diện tích đất, tạo thành chuỗi sản xuất mang tính bền vững. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuyển giao và nhân rộng các mô hình trình diễn tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, ứng dụng công nghệ cao; đề ra các biện pháp phòng, chống kịp thời sự ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh đế sản xuất vụ Đông. Đồng chí giao các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ kiểm tra chất lượng giống vật tư sản xuất, bám sát kế hoạch sản xuất của từng địa phương để có khuyến cáo kỹ thuật phù hợp; sớm xây dựng, chỉ đạo lịch tưới tiêu cho cây trồng theo từng vùng, khu vực; theo dõi chặt chẽ và xử lý kịp thời tình hình sâu, bệnh, chuột hại; chủ động giới thiệu, cung cấp cho địa phương các tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống mới, kỹ thuật mới trong sản xuất, sơ chế và bảo quản nông sản để áp dụng vào thực tiễn sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế cho cây trồng vụ Đông.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn