Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây có củ

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÂY CÓ CỦ

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây có củ (Root Crop Research and Development Center)

Chức năng
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây có củ là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Trung tâm có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh về cây có củ củ (khoai tây, khoai lang, sắn và một số cây có củ khác) trong phạm vi cả nước.

Nhiệm vụ
– Xây dựng và thực hiện chương trình, đề tài, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực cây có củ.
– Nghiên cứu về di truyền, chọn tạo và nhân giống cây có củ.
– Nghiên cứu các biện pháp canh tác, quy trình công nghệ bảo quản, chế biến và phát triển cây có củ.
– Thực hiện hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực có liên quan đến cây có củ theo quy định của pháp luật.
– Tham gia đào tạo, tư vấn, dịch vụ khoa học công nghệ và khuyến nông trong lĩnh vực cây có củ.
– Duy trì giống gốc, giống tác giả và tham gia chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về cây có củ vào sản xuất.
– Sản xuất, bảo quản, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm cây có củ và các sản phẩm khác có liên quan.
– Quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao theo đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo đơn vị
Giám đốc : Ths.Nguyễn Thị Nhung
Phó giám đốc: Ths. Nguyễn Đạt Thoại

Phó giám đốc: TS. Phạm Thị Thu Hà

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL

Địa chỉ liên hệ
+ Địa chỉ: Xã Vĩnh Quỳnh – Thanh Trì – Hà Nội
+ Điện thoại: 0243 8615485
+ Fax: 0243 8616821
+ Email: mytv02rcrdc@gmail.com