Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống nông nghiệp

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống nông nghiệp

Center for Agrarian Systems Research and Development

1. Chức năng
Trung tâm là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Trung tâm có chức năng nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp bền vững cho các vùng sinh thái, nghiên cứu các vấn đề kinh tế – xã hội phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn; tư vấn, hợp tác và đào tạo về lĩnh vực hệ thống nông nghiệp và nông thôn.

2. Nhiệm vụ
– Nghiên cứu xu hướng thay đổi hệ thống nông nghiệp, diễn biến an ninh lương thực, thực phẩm; chuyển đổi cơ cấu kinh tế cho các vùng sinh thái; các mô hình sản xuất nông nghiệp, nông thôn bền vững.
– Nghiên cứu kinh tế, thị trường và phát triển ngành hàng nông sản, đặc biệt các ngành hàng đặc sản có nguồn gốc xuất xứ; nghiên cứu kinh tế và đánh giá các nguồn lợi từ tự nhiên và các chức năng đa dạng của nông nghiệp, nông thôn bền vững.
– Nghiên cứu và phát triển các thể chế tổ chức sản xuất nông nghiệp, tổ chức nông dân và khuyến nông, thể chế quản lý chất lượng nông sản.
– Nghiên cứu kinh tế và đánh giá các nguồn lợi tự nhiên và môi trường nông nghiệp, nông thôn và các chức năng đa dạng của nông nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.
– Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực hệ thống nông nghiệp.
– Tham gia đào tạo, tư vấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và tổ chức sản xuất, thị trường thuộc lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn.
– Đầu tư và kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực nông sản, dịch vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo quy định của pháp luật.
– Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao theo đúng quy định của pháp luật.

3. Lãnh đạo đơn vị
Giám đốc: TS. Trịnh Văn Tuấn

Phó giám đốc: ThS. Phạm Thị Hạnh Thơ

Phó giám đốc: TS. Hoàng Xuân Trường

4. Địa chỉ liên hệ
+ Địa chỉ: Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.
+ Điện thoại: 02433650793      Fax: 02433650862
+ Email: hethongnn@gmail.com    
+ Website: http://www.casrad.org.vn/

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL

STTHọ và TênChức vụĐiện thoạiEmail
IBan Giám đốc
1Trịnh Văn TuấnGiám đốc0914173982tvntuan@gmail.com
2Hoàng Xuân TrườngP.hó Giám đốc0985525527hoangxuantruongvn@gmail.com
3Phạm Thị Hạnh ThơPhó Giám đốc0965323277thoduypham@yahoo.com
IIPhòng Quản lý tổng hợp
4Tống Thanh HươngKế toán0969795828tonghuongkt@gmail.com
5Nguyễn Thanh NgaHành chính/ KH-HTQTtoannga2707@gmail.com
6Vũ Văn ThăngLái xe
IIIBộ môn Kinh tế, ngành hàng nông sản và quản lý chất lượng
7Vũ Văn ĐoànTrưởng Bộ môn0984682687vuvandoan@gmail.com
8Bùi Quang DuẩnP. Bộ môn0974066446buiquangduan2005@gmail.com
9Lê Đức CôngNghiên cứu viên
10Nguyễn Hoàng LinhNghiên cứu viên
11Nguyễn Hà ThanhNghiên cứu viên
12Lê Hải ĐăngNghiên cứu viên
IVBộ môn Thể chế tổ chức sản xuất Nông nghiệp và Nôngthôn
13Bùi Kim ĐồngTrưởng Bộ môn0904114750buikimdong@yahoo.com
14Hoàng Hữu NộiPhó Bộ môn0976540245hoanghuunoi@gmail.com
15Hoàng Thị Thu HuyềnPhó Bộ môn0382115308hoanghuyennb@gmail.com
16Hà Trần Mạnh HùngNghiên cứu viên
17Ngô Trung KiênNghiên cứu viên
18Nguyễn Viết ĐôngNghiên cứu viên
VBộ môn Tô chức nông dân và Khuyến nông Kinh tế Xã hội
19Phạm Công NghiệpTrưởng Bộ môn0912794976pc_nghiep@yahoo.com
20Nguyễn Thị PhươngPhó Bộ môn0914948555phuongnguyenvmbn@gmail.com
21Nguyễn Diệu LinhNCV
22Lê Thủy NgânNCV
VIPhòng Tư vấn dịch vụ và Phát triển nông thôn
23Vũ Hữu CườngTrưởng Bộ môn0912477590vhcuong678@gmail.com
24Đào Thị HườngKế toán
VIIBộ phận Hợp tác quốc tế
25Nguyễn Thu HươngNCVbvtvhongvan.huong@gmail.com