GIỐNG KHOAI TÂY KT5

GIỐNG KHOAI TÂY KT5

1. Nguồn gốc

Giống khoai tây KT5 (12KT3-1) được Trung tâm nghiên cứu và Phát triển cây có củ thuộc Viện Cây Lương thực và Cây thực phẩm đánh giá, so sánh tuyển chọn và khảo nghiệm từ tập đoàn các giống khoai tây nhập nội từ Cộng hòa liên bang Đức do Viện 78 cung cấp. Giống KT5 đã được công nhận sản xuất thử theo Quyết định số 388/QĐ-BNN-TT ngày 30 tháng 10 năm 2017.

2. Đặc điểm giống

Giống khoai tây KT5 sinh trưởng, phát triển tốt, thời gian sinh trưởng khoảng 85–90 ngày, dạng cây nửa đứng. Dạng củ hình oval, mắt nông, vỏ củ vàng, ruột củ vàng, số lượng củ/cây trung bình từ 6-8 củ. Mức độ nhiễm sâu hại chính như (rệp, nhện, bọ trĩ) ở mức trung bình, nhiễm nhẹ với bệnh mốc sương, héo xanh, virus, tiềm năng năng suất cao từ 25-30 tấn/ha. Tỷ lệ chất khô trung bình đạt 18,8%, hàm lượng đường khử đạt 0,55% và tỷ lệ tinh bột đạt 16,8%.

3. Thời vụ trồng

Vụ Đông: Từ 25/10 đến 15/11 dương lịch.

4. Làm đất, chuẩn bị giống

Làm đất: Sau khi gặt lúa mùa, cày bừa làm nhỏ đất, lên luống rộng 0,9-1,0m (đối với  luống đơn) hoặc 1,2-1,5m (đối với luống kép).

Chuẩn bị giống: Trước khi trồng 1 đến 2 ngày, nếu củ giống to có nhiều mầm nên bổ thành miếng bằng dao sắc, mỗi miếng có từ 2-3 mầm.

5. Trồng

Rạch hàng trên mặt luống, rải phân chuồng mục và lân vào rãnh.

Đặt củ giống hay miếng bổ vào rạch, chú ý không để củ giống tiếp xúc với phân. Khoảng cách củ giống 30cm. Đảm bảo mật độ 5 khóm/m2.

6. Phân bón (cho 1 sào Bắc bộ)

– Phân chuồng: 540 kg                                                      – Đạm urê:  12 kg

– Kali sunfat        : 9kg                                                      – Lân supe : 34kg.

– Cách bón: Bón lót:

Bón lót toàn bộ phân chuồng và lân cùng ½ lượng đạm, ½ lượng kali.

Bón thúc đợt 1: cây mọc cao 15- 20cm bón  ½ lượng đạm và ½ lượng kali còn lại kết hợp với vun nhẹ.

Bón thúc đợt 2: sau đợt 1 từ 10-15 ngày bón nốt với ½ lượng đạm và ½ lượng kali còn lại kết hợp với vun cao.

Chú ý: nên kết thúc vun xới sau khi trồng 40 ngày.

7. Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh

Sau khi trồng 10-15 ngày nếu đất đủ ẩm khoai sẽ mọc đều nếu đất khô nên tưới rãnh nhẹ cho khoai mọc nhanh.

Vun xới lần 2, kết hợp với bón thúc lần 2.

Tưới nước: Luôn đảm bảo độ ẩm 80% sức giữ ẩm tối đa đồng ruộng bằng cách tưới rãnh trong giai đoạn trước 75 ngày sau trồng.

Phòng sâu bệnh: Phun thuốc Zinep 0,3% hoặc dung dịch Boocdo, Cruzate M8, Alitte, Bassa, ….

8. Thu hoạch:

Khi 2/3 thân lá đã ngả màu vàng, thu hoạch vào ngày tạnh ráo.

Địa chỉ liên hệ

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây có củ, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

+ Địa chỉ: Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

+ Điện thoại: 0243 8615485         + DĐ: 0983718656 + Fax: 0243 8616821