GIỐNG LẠC L23

GIỐNG LẠC L23

1. Nguồn gốc
Tác giả và cơ quan tác giả: TS. Nguyễn Thị Chinh, ThS. Nguyễn Văn Thắng ; TSKH. Trần Đình Long ; KS. Nguyễn Xuân Thu ; ThS. Phan Quốc Gia ; KS. Nguyễn Thị Thuý Lương và KS. Nguyễn Xuân Đoan – Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đậu đỗ-Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.

Nguồn gốc và phương pháp: Giống lạc L23 được chọn ra từ nguồn thu thập năm 2001. L23 được công nhận chính thức năm 2010 theo Quyết định số 233/QĐ-BNN-TT ngày 14 tháng 7 năm 2010.

2. Đặc điểm chính
– Thời gian sinh trưởng ở vụ Xuân 120 ngày, 105 ngày trong vụ Thu đông.
– Cứng cây, chiều cao thân chính từ 45 – 50 cm, tán gọn, lá có màu xanh đậm. Quả eo trung bình, có gân rõ, vỏ lụa màu hồng nhạt, chịu thâm canh cao.
– Năng suất quả trung bình 50 – 55 tạ/ha, thâm canh có thể đạt 53 tạ/ha, năng suất quả khô của L23 cao hơn L14 từ 13-23% trong vụ xuân và 20% ở vụ thu đông.
– L23 có khối lượng 100 quả 145-150 gram, khối lượng 100 hạt 58- 61 gram, tỷ lệ nhân 70 – 72%.
– L23 có khả năng chịu hạn, kháng cao với bệnh gỉ sắt, đốm nâu, héo xanh vi khuẩn và sâu chích hút, kháng trung bình với bệnh đốm đen tốt, chống đổ tốt.

3. Kỹ thuật canh tác
– Thời vụ: Giống L23 có thể gieo trồng ở cả vụ Xuân và vụ Thu đông. Vụ xuân gieo từ 25 tháng 1 đến cuối tháng 2. Vụ Thu Đông gieo 15/8 – 25/9.
– Vùng đất gieo trồng: L23 có thể trồng trên các loại đất khác nhau, đặc biệt thích hợp với đất thịt nhẹ và thâm canh cao.
– Mật độ: 35 – 40 nghìn cây, khoảng cách (25 ´ 20) cm ´ 2 hạt hoặc (30 ´ 13) cm ´ 1 hạt.
– Lượng phân bón cho 1 ha: 10 -20 tấn phân chuồng + 80 – 100 kg urê + 500 – 700 kg lân supe + 120 – 150 kg kali clorua + 400 – 500 kg vôi bột.
Lưu ý: + L23 là giống lạc chịu thâm canh cao nên bố trí trồng ở trên chân đất tốt và chủ động tưới tiêu.
+ L23 là giống lạc kháng bệnh lá và hạt không có tính ngủ tươi vì vậy nên thu hoạch đúng độ chín tránh nẩy mầm trên ruộng.
– Mục đích sử dụng: trồng lấy hạt, sử dụng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

4. Điển hình áp dụng
Huyện Hậu Lộc, Hoàng Hoá tỉnh Thanh Hoá, Diễn Châu Nghệ An, Trấn Yên, Yên Bái

5. Địa chỉ liên hệ giống
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đậu đỗ – Thanh Trì, Hà Nội
ĐT:024.38613919