GIỐNG LÚA BT7KBL-02

GIỐNG LÚA BT7KBL-02

1. Nguồn gốc:  Giống lúa BT7KBL-02 được chọn ra từ tổ hợp lai BT7/IRBB54 bằng phương pháp lai Backross, kết hợp sử dụng chỉ thị trong quá trình chọn tạo.  Giống lúa đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận lưu hành quyết định số: 123/QĐ-TT-CLT ngày 07 tháng 03 năm 2024.

Nhóm tác giả: Phạm Thiên Thành, Tăng Thị Diệp, Nguyễn Trí Hoàn, Dương Xuân Tú, Tống Thị Huyền, Đoàn Văn Thảo, Lê Thị Thanh

2. Đặc tính giống

BT7 cải tiến là giống lúa cảm ôn, gieo trồng được cả 2 vụ, thích ứng rộng, đẻ nhánh khá. Thời gian sinh trưởng miền Bắc: Vụ Xuân 130 – 135 ngày, vụ Mùa 105 – 110 ngày. Chiều cao cây 95 – 100 cm; hạt thon nhỏ màu vàng thẫm, khối lượng 1000 hạt  20 gam. Hàm lượng amylose 13,8%. Chất lượng hạt gạo đẹp, cơm mềm, thơm, vị đậm, mùi thơm . Năng suất trung bình 55 – 60 tạ/ha . Chống chịu tốt với bệnh bạc lá

3. Hướng dẫn chăm sóc

Chân đất  Thích hợp với chân đất vàn, vàn cao.

Thời vụ và mật độ gieo cấy

Thích hợp trà Xuân muộn và Mùa sớm tại các tỉnh miền Bắc, vụ Đông xuân và Hè thu ở các tỉnh miền Trung.

Thời vụ gieo mạ tại Miền Bắc: vụ Xuân từ  25/01 – 10/02, vụ Mùa gieo đầu tháng 6 và cấy trong tháng 6. Bắc Trung Bộ: vụ Đông Xuân từ 5 – 25/01, vụ Hè Thu từ 10 – 20/5. Thời vụ gieo thẳng ở vụ Đông Xuân từ 15/1 – 1/02, vụ Hè Thu từ 10 – 20/6.

Tuổi mạ khi cấy: vụ Đông Xuân và vụ Xuân: Mạ nền 2,5 – 3,0 lá, mạ dược 4 – 4,5 lá; vụ Hè Thu và vụ Mùa: Mạ nền 8 – 10 ngày, mạ dược 15 – 18 ngày. Mật độ cấy: 50 – 55 khóm/m2, cấy 1 – 2 dảnh/khóm.

Phân bón

Tùy theo chân đất và thời vụ để xác định loại phân và lượng bón cho phù hợp.  Để đạt năng suất cao cần bón phân cân đối, tập trung, bón thúc sớm. Khuyến cáo sử dụng phân bón NPK tổng hợp chuyên dùng cho lúa theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

– 1 tấn phân HCVS + 100 kg N20 +90 kg P2O5 + 90 kg K2O tính cho 1 ha.

Cách bón: Bón lót sâu toàn bộ phân hữu cơ vi sinh, lân và 50% lượng đạm. Bón thúc khi lúa bén rễ, hồi xanh 50% số đạm còn lại + 50% lượng phân Kali. Bón đón đòng 50% lượng Kali còn lại

Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh

Giống BT7 cải tiến có khả năng kháng bệnh bạc lá ( điểm 3). Thường xuyên kiểm tra các loại sâu bệnh, phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời theo hướng dẫn của cơ quan Bảo vệ thực vật địa phương.

Một số hình ảnh của giống lúa BT7KBL-02