GIỐNG LÚA PC6

GIỐNG LÚA PC6

1. Nguồn gốc
            Tác giả và cơ quan tác giả: Lê Thị Thục, Nguyễn Tấn Hinh, Trương Văn Kính và Nguyễn Trọng Khanh – Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.
             Nguồn gốc: Giống PC6 được chọn lọc từ tổ hợp lai N202/DT122, từ vụ xuân 2002, vụ xuân 2005 được đưa vào thí nghiệm so sánh đến vụ xuân 2006 gửi khảo nghiệm quốc gia và đặt tên là PC6. Phương pháp: Lai hữu tính, chọn lọc theo phương pháp phả hệ.
            PC6 được công nhận chính thức năm 2011 theo quyết định số 70/QĐ-TT-CLT ngày 14 tháng 3 năm 2011.
2. Đặc điểm chính
– Thời gian sinh trưởng: Vụ xuân 102-125 ngày , vụ mùa 90-95 ngày.
– Chiều cao cây 95-100 cm, chiều dài bông 23.5 cm, số hạt chắc trên bông trung bình đạt 110 hạt. Khối lượng 1000 hạt 22.3 gam. Tỷ lệ gạo xát 68,5%, gạo trong không bạc bụng, chiều dài hạt gạo 6,7mm, hàm lượng amylase 18-19%.
– Năng suất trung bình đạt 55-60 tạ/ha.
– Giống PC6 có khả năng chịu rét khá (điểm 3), nhiễm nhẹ đạo ôn (điểm 3), nhiễm vừa rầy nâu (điểm 5) và bạc lá (điểm 5).
3. Kỹ thuật canh tác
– Giống lúa PC6 thích hợp gieo cấy tai trà xuân muộn, mùa sớm và hè thu (có thể làm nguồn giống dự phòng).
– Giống lúa PC6 canh tác phù hợp tại các chân ruộng cao có các công thức luân canh lúa + màu, đặc biệt phù hợp với các công thức luân canh 2 lúa+ màu cực sớm hoặc 1 lúa + 3 màu.
– Thời vụ gieo cấy (đối với đồng bằng Bắc bộ)
            + Vụ xuân: gieo mạ từ 5 – 25/1 (thời vụ cho phép đến 25/02), cấy khi mạ có 3 – 4 lá. Nếu gieo mạ sân gieo trước tiết lập xuân khoảng 7 – 10 ngày, cấy sau tiết lập xuân khoảng 1 tuần, nếu gieo vãi nên gieo xung quanh tiết lập xuân.
            + Vụ mùa: tuỳ theo từng vùng làm cây vụ đông khác nhau mà bố trí thời vụ cho phù hợp. Thời vụ cho phép từ 25/5 – 25/6.
– Mật độ: 40-50 khóm/m2
– Phân bón: 400 kg phân chuồng + 7 – 8 kg urê+ 6 – 7 kg kali + 20 kg lân/sào Bắc bộ
– Cách bón: + Bón lót toàn bộ phân chuồng+ 100% lân + 50%ure+50% kali
                    + Bón thúc lần 1: 30% ure
                    + Bón đón đòng: 20% ure+50% kali
(Nếu sử dụng NPK (16-16-8) thì dùng 15-18 kg/sào. Bón lót 7 – 9 kg, thúc lần 1: 4 – 5 kg+ 2 kg Urê, số còn lại bón khi cây lúa làm đòng).
            Sau khi lúa kết thúc đẻ nhánh nên tháo cạn ruộng trong 4-5 ngày để lúa dừng đẻ nhánh vô hiệu và tăng độ cứng của cây.
4. Đối tượng và phạm vi áp dụng giống PC6
            Sử dụng cho trà lúa xuân muộn, mùa sớm. Tại các chân ruộng cao, vàn.
            Đặc biệt phát huy hiệu quả tại các công thức luân canh 2 lúa + 1 màu /năm,
2 lúa + 2 màu/năm. Giống PC6 có thể được sử dụng như một giống lúa dự phòng cho cả 2 vụ xuân và mùa. Giống PC6 có thể phát triển trong điều kiện vụ lúa hè thu
5. Điển hình đã áp dụng thành công giống PC6
            Tại ĐBSH giống lúa PC6 đang phát triển mạnh tại Hà Nam, Thái Bình, các tỉnh Trung bộ như: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.
6. Địa chỉ liên hệ giống
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần, Liên Hồng, Gia Lộc, Hải Dương.
ĐT: 0220.3514926, 0220.3716928
Email: mr_khanh_hd@yahoo.com