GIỐNG LÚA TL6

GIỐNG LÚA TL6

1. Nguồn gốc:
Tác giả:Nguyễn Trí Hoàn, Phùng Bá Tạo, Nguyễn Duy Bảo, Lê Hùng Lĩnh, Hồ Hữu Nhị, Nguyễn Thị Hằng và CTV-Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa lai – Viện cây lương thực và cây thực phẩm.
Giống lúa TL 6 là giống lúa thơm chọn tạo từ tổ hợp lai BT7 x KD18, nuôi cấy bao hạt phấn ở F1 tiếp tục chọn lọc đến F6 chọn ra được TL 6.
TL 6 được Hội đồng KH Bộ NN&PTNT công nhận tạm thời theo QĐ số 215 /QĐ-TT-CLT ngày 02/10/2008.
2. Đặc điểm chính của giống:
TL6 Là giống lúa chịu thâm canh khá, chống chịu tốt với một số sâu bệnh hại chính như: bệnh Đạo ôn, khô vằn và bạc lá. Phẩm chất gạo ngon, thơm, cơm mềm, nhưng không dính. Gieo cấy được 2 vụ trong năm.
– Thời gian sinh trưởng : Vụ xuân 130 – 135 ngày.
                                        Vụ mùa 105 – 110 ngày.
– Cây cao 95 – 100 cm, đẻ nhánh trung bình đạt 5 – 7 bông hữu hiệu/ khóm.
– Tỷ lệ hạt chắc cao trên 90%, gạo trong, cơm dẻo, thơm nhưng không dính.
– Khả năng năng suất trên 8 tấn/ ha. Năng suất thực thu trên diện rộng đạt 55 – 65 tạ/ha. Khả năng thích ứng rộng.
3. Kỹ thuật canh tác
-Thời vụ:
            + Xuân muộn: Gieo mạ sau lập xuân 25/1 – 5/2. Cấy mạ non từ 2,5- 4 lá.
+ Mùa sớm:      Gieo mạ từ 1/6 – 5/6, cấy khi mạ được 15- 18 ngày tuổi.
+ Mùa trung:    Gieo mạ từ 10/6 – 20/6, cấy khi mạ được 15- 18 ngày tuổi.
– Mật độ cấy: 45 – 50 khóm/m2, mỗi khóm cấy 2 – 3 dảnh.
– Phân bón: cho 1 sào bắc bộ (360m2)
 Phân chuồng :          300 – 500 kg/ sào
 Đạm Urê:                      7 – 9     kg/sào.
 Supe lân:                      15 – 20 kg/sào.
 Kalyclorua:                    7 – 8    kg/ sào.
– Cách bón:
                    + Bón lót           : Toàn bộ phân chuồng, phân lân và 40% Đạm.
                    + Bón thúc   : 50% Đạm + 40% Kaly, bón khi lúa bén rễ hồi xanh.
(Chú ý: vụ xuân khi trời ấm mới bón Đạm).
                    + Bón đón đòng: 10% Đạm + 60% Kaly còn lại khi lúa đứng cái.
– Chăm sóc:Chế độ chăm sóc và làm cỏ bình thường như các giống khác.
4. Địa chỉ liên hệ giống
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa lai – Thanh Trì, Hà Nội
ĐT: 024.336875583