HỒNG KHÔNG HẠT BẮC KẠN

HỒNG KHÔNG HẠT BẮC KẠN

Tên gọi khác: Mác hồng (theo tiếng dân tộc Tày)

Nguồn gốc: Nam Cường, Đồng Lạc, Quảng Bạch, Tân Lập, Ngọc Phái (huyện Chợ Đồn); Đông Phúc, Quảng Khê, Hoàng Trĩ, Khang Ninh, Thượng Giáo, Địa Linh, Cao Trĩ (huyện Ba Bể); Trung Hòa, Lãng Ngâm, Hương Nê và Thị trấn Nà Phặc (huyện Ngân Sơn).

Loại sản phẩm: Quả tươi tự nhiên đã được bảo hộ CDĐL số 00021 cấp ngày 08/9/2010.

Thông tin về sản phẩm: Hồng không hạt Bắc Kạn phân bố xung quanh khu vực hồ Ba Bể, tại những nơi có độ cao dưới 800m so với mặt nước biển. Đặc điểm của loại quả này là quả không có hạt; vỏ quả màu vàng và đỏ; tai quả to, 4 – 5 tai; quả không cứng và không chát, vị ngọt dịu đến ngọt đậm sau khi ngâm; quả nhiều cát đường và rất giòn.

Thời vụ: Hồng không hạt “tháng 8 – 9” và hồng không hạt “tháng 9 – 10”

Được sản xuất bởi các hộ dân trồng hồng trong vùng bảo hộ CDĐL.

Đơn vị tư vấn xây dựng CDĐL: Trung tâm NC&PT Hệ thống nông nghiệp, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.