MÍA TÍM QUẢNG NINH

MÍA TÍM QUẢNG NINH

Tên gọi khác:  Mía tím Quảng Ninh

Nguồn gốc: Hoành Bồ, Hải Hà, Đầm Hà, Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh

Loại sản phẩm: Mía tươi tự nhiên được bảo hộ nhãn hiệu tập thể (NHTT)  số 221460 cấp ngày 18/3/2014.

Thông tin về sản phẩm: Mía tím Quảng Ninh có lóng ngắn, ăn mềm; khối lượng từ 2,3 – 2,9kg/cây, độ Brix của dịch nước mía đạt từ 17,3 – 20,5%, chất khô 20,7 – 22,6%; axit hữu cơ 3,2 – 6,3%; đường 15,3 – 18,4%.

Thời vụ: Mía được trồng từ tháng 12 dương lịch đến tháng 2 năm sau (thu hoạch sau trồng từ 10 – 11 tháng).

Được sản xuất bởi: Hiệp hội sản xuất kinh doanh mía tím Quảng Ninh.

Đơn vị tư vấn Xây dựng NHTT: Trung tâm NC&PT Hệ thống Nông nghiệp, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm