NA DAI ĐÔNG TRIỀU

NA DAI ĐÔNG TRIỀU

Tên gọi khác: Na Đông Triều

Nguồn gốc: Đông Triều – Quảng Ninh

Loại sản phẩm: Quả tươi tự nhiên được bảo hộ NHTT số 216247 cấp ngày .09/12/2013.

Thông tin về sản phẩm: Na Đông Triều quả hình tim có cuống hơi lõm, vị ngọt đậm, mùi thơm, không cát, thịt quả mềm màu trắng sữa, hạt nhỏ, vỏ mỏng dễ bóc tách khỏi thịt quả. Tỷ lệ phần ăn được 54.00 – 54.33%, ít hạt (40-73hạt/quả), hạt nhỏ dẽ tách khỏi thịt quả. Quả na to, đường kính từ 61.08 – 77.15mm, chiều cao 60.6 – 77.56mm, khối lượng 135.67 – 223.97g.

Tiêu chuẩn chất lượng sinh hóa chủ yếu: Brix (17.6 – 23.9), vitamin C (13.58 – 14.19mg/100g), Đường (10.19 – 15.31%), Protein (0.56 – 0.812%), tanin (0.123 – 0.16%), Xenlulo (6.04 – 7.66%)…

Thời vụ: Vụ xuân trồng từ tháng 2 đến tháng 4; Vụ thu: trồng từ tháng 8 đến tháng 9; thời vụ thu hoạch kéo dài hơn 3 tháng.

Được sản xuất bởi: Hội sản xuất và kinh doanh na dai Đông Triều.

Đơn vị tư vấn: Trung tâm NC&PT Hệ thống nông nghiệp, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.